+373 (22) 444-555
F.A.Q.
RO RU EN
Intrebari frecvente
Ce întreabă
clienții noștri
1. Ce fel de contract voi semna la procurarea unui imobil de la compania Horus?

În funcție de momentul dării în exploatare a blocului locativ (recepției construcției), se vor semna 2 tipuri de contracte. Astfel, până la darea în exploatare, va fi semnat contract de investiție în construcții, iar după darea în exploatare, contract de vânzare-cumpărare al bunului imobil.

- Contractul de investiție în construcții reprezintă contractul, prin care una dintre părți (Executantul) se obligă să asigure construcția bunului imobil și să-l transmită celeilalte părți (Investitor), care la rândul său, are obligația plății prețului imobilului contractat. În cazul Investitorului - persoană fizică, acest contract se autentifică notarial în mod obligatoriu și se notează la Î.S. ”Cadastru” în termen de 15 zile calendaristice din data autentificării notariale a acestuia.

După darea în exploatare a blocului locativ, dreptul de proprietate asupra bunului imobil - obiect al contractului de investiție se înscrie în registrul bunurilor imobile, în temeiul acestui contract și al Actului de primire-predare, semnat între părți.

- Contractul de vânzare-cumpărare reprezintă contractul, prin care o parte (Vânzător) se obligă se predea un bun în proprietate celeilalte părți (Cumpărător), iar acesta se obligă să preia bunul și să plătească prețul convenit.

Temei al înscrierii dreptului de proprietate asupra bunului imobil, în acest caz, constituie anume contractul de vânzare-cumpărare.

NOTĂ: Fiecare client potențial poate solicita un model al contractului de la managerii departamentul de vînzări Horus.

2. Care sunt condițiile necesare pentru a încheia un contract de procurare a unui imobil de la compania Horus?

Pentru a încheia un contract valabil, conform Codului Civil al R.M., urmează a fi respectate următoarele condiții sau elemente de valabilitate:

- Capacitatea de a contracta.

Capacitatea civilă este recunoscută în măsură egală tuturor persoanelor, indiferent de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere, origine socială, grad de cultură sau de alte criterii similare.

Pentru a încheia un act juridic (contract), persoana trebuie să dispună de capacitate deplină de exercițiu (aceasta începe la vârsta de 18 ani, iar pentru minori - în cazul căsătoriei sau emancipării).

Minorul care a împlinit vârsta de 14 ani încheie acte juridice cu încuviinţarea părinţilor, adoptatorilor sau a curatorului, iar în cazurile prevăzute de lege, şi cu încuviinţarea autorităţii tutelare.

Toate actele juridice (contractele) pentru şi în numele minorului, până la împlinirea vârstei de 14 ani, pot fi încheiate doar de părinţi, adoptatori sau tutore, în condiţiile prevăzute de lege.

Actele juridice (contractele) în numele persoanei fizice declarate incapabile se încheie de către tutore.

- Consimțământul valabil al părții care se obligă.

Pentru a fi valabil exprimat, consimțământul trebuie să emane de la o persoană cu discernământ, cu intenția de a produce efecte juridice, să fie exteriorizat și să nu fie viciat. (NB! Persoana nu trebuie să fie în stare de ebrietate alcoolică, narcotică, sub acțiunea substanțelor stupefiante, etc.)

- Obiectul contractual trebuie să fie: licit, moral, determinat sau determinabil, posibil, să se afle în circuitul civil, să existe (În cazul contractului de investiție în construcții, obiectul este un bun viitor).

- Cauza trebuie: să existe, să fie reală, licită și morală.

- Forma: contractele de investiție în construcții semnate cu persoane fizice și contractele de vânzare-cumpărare se autentifică notarial.

Pentru a procura un apartament de la compania Horus, cetăţenii Republicii Moldova au nevoie de buletinul de identitate, iar cetățenii străini – de paşaport, in cazul persoanei juridice- Copia certificat de Înregistrare şi Extrasul din Registrul Întreprinderilor.

3. Ce reprezintă contractul (acordul) de cesiune?

Dacă analizăm cesiunea în temeiul contractului de investiție în construcții, atunci contractul de cesiune reprezintă contractul, prin care o parte (Cedent) transmite celeilalte părți (Cesionar) toate drepturile și obligațiile sale, născute în baza contractului de investiții în construcții, în schimbul unei sume de bani (de regulă).

Contractul de cesiune va fi încheiat în forma cerută pentru contractul, în temiul căruia a fost întocmit.

4. Este posibil de a modifica proiectul apartamentului meu?

Conform contractului de colaborare încheiat intre compania Horus si investitor, Investitorul are dreptul să:

c) să execute modificări în proiect, până la iniţierea realizării lucrărilor corespunzătoare, cu acordul Executantului şi Organizaţiei de proiectare. În scopul coordonării noului proiect a bunului imobil, Investitorul este obligat să prezinte proiectul modificat la oficiul organizației de proiectare. După coordonarea proiectului cu Organizația, proiectul aprobat urmează a fi prezentat Executantului în termen de nu mai tîrziu de 1 lună calendaristică de la momentul semnării contractului, cu condiţia că Executantul nu a început executarea lucrărilor legate de proiectul obiectului imobiliar (structura). În acest caz, Investitorul plăteşte toate cheltuielile suplimentare pentru realizarea şi executarea proiectului individual. Suma pentru lucrările suplimentare se calculează de către Executant şi se prezintă Investitorului sub forma unui deviz de cheltuieli, după care, are loc semnarea unui acord adițional la prezentulul. Investitorul este obligat să înregistreze modificările operate la OCT Chișinău.

Notă:

- se exclud modificările proiectelor obiectelor imobiliare, a căror construcţie a fost finisată la momentul semnării contractului.

- toate modificările ce se referă la faţada clădirii, nu se examinează de către Executant şi de către Organizaţia de proiectare;

5. Care este procedura de achiziționare a unui apartament de la compania Horus?

Procedura de achiziționare a unui apartament de la compania Horus cuprinde câteva etape:

1. Vizionarea apartamentului (complexului locativ), alegerea locuinței potrivite și negocierea prețului final cu reprezentanții companiei.

2. Semnarea și autentificarea notarială a contractului. Contractele semnate pot fi de 2 tipuri:

a. Contract de investiții (pentru locuințele aflate în faza de construcție sau la accesarea unui credit imobiliar de la companie).

b. Contract de vânzare-cumpărare (în blocurile locative datele în exploatare).

3. Achitarea – prin virarea mijloacelor bănești la contul de decontare al companiei Horus sau în numerar, în casieria companiei, cu primirea bonului de plată.

4. Înregistrarea (notarea) contractului la Oficiul Teritorial Cadastral (mun. Chișinău).

6. In ce variantă se predau apartamentele după darea în exploatare a Complexului de locuințe?

Apartamentele se predă în variantă “albă

Parametrii tehnici ai apartamentului:

  • Pereții tencuiți cu amestec uscat, gata pentru încleierea tapetelor ;

  • Podeaua turnată la nivel, gata pentru laminat, parchet sau teracotă;

  • Cablurile electrice de la panoul de distribuție pînă la cutia de distribuție în apartament, -primul ciclu- de la cutia de distribuție în apartament;

  • Încălzire autonomă (cazan, calorifere);

  • Termopane Viva Plast 3 camere, 2 sticle LowE;

  • Contuctele de apa, gaz si canalizare

  • Contoare instalate (energie electrica,gaze naturale, apă caldă și rece);

  • Ușa metalica la intrare.

Nu ați gasit răspunul dorit?